Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

Wydział

Wysokość opłaty

Architektury

85 zł - architektura krajobrazu

150 zł - architektura

Fizyki, Matematyki i Informatyki

55 zł

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

70 zł

Inżynierii Lądowej

73 zł

Inżynierii Środowiska

76 zł

Inżynierii i Technologii Chemicznej

75 zł

Mechaniczny

120 zł / 82 zł* - inżynieria wzornictwa przemysłowego

82 zł - pozostałe kierunki

Międzywydziałowy kierunek
gospodarka przestrzenna

76 zł

*opłatę w wysokości 82 zł wnoszą jedynie kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rekrutują się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na kierunek wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych 

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/19 wynosi:

Wydział

Wysokość opłaty

Architektury

85 zł 

Fizyki, Matematyki i Informatyki

55 zł

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

70 zł

Inżynierii Lądowej

73 zł

Inżynierii Środowiska

76 zł

Inżynierii i Technologii Chemicznej

75 zł

Mechaniczny

82 zł

Międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna

76 zł

 
ZWROT OPŁATY

Zgodnie z zarządzeniem nr 29 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/19, kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z powodu nieuruchomienia kierunku lub specjalności przysługuje zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Additional information