Opłata rekrutacyjna

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 wynosi:

- na kierunkach architektura i architektura krajobrazu – 150 zł,
- na pozostałych kierunkach – 85 zł;

 
ZWROT OPŁATY

Zgodnie z zarządzeniem nr 77 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 kandydatowi, który nie został przyjęty z powodu nieuruchomienia kierunku lub specjalności zwraca się na pisemny wniosek wniesioną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. Wniosek można złożyć w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 marca 2019 r. 

Additional information